Hướng dẫn xây dựng trọn bộ từ khóa

Các bước xây dựng trọn bộ từ khóa cho chiến dịch marketing du lịch

Một bộ từ khóa (Keyword) hiệu quả đóng vai trò quyết định sự thành công của chiến dịch quảng cáo google search ads cũng như trong các chiến dịch marketing khác. Dưới đây là những hướng dẫn chi tiết các bước xây dựng trọn bộ từ khóa cho chiến dịch marketing du lịch dành cho…