Hướng dẫn Marketing du lịch thời đại 4.0

Marketing du lịch trong thời đại 4.0

Chắc chắn rằng khi đời sống tăng cao, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng sẽ tăng theo. Tương lai ngành du lịch sẽ không ngừng phát triển. Ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy điều này. Nhưng họ lại không biết được rằng “chúng ta” – những người kinh doanh dịch vụ du lịch,…