Chìa khóa xây dựng chiến dịch Email marketing du lịch hiệu quả

Beatriz Redondo Tejedor Trong thời đại 4.0, các doanh nghiệp du lịch lữ hành phải đối mặt với hai thách thức lớn: Hành trình của khách hàng dài hơn:  Có nhiều khía cạnh và yếu tố khác nhau mà người dùng tính đến khi chuẩn bị chuyến đi, vì vậy điều quan trọng là vạch…